top of page
Amarant Zorg

Ministerie van Defensie

Voor het Ministerie van Defensie in Breda verzorgde Herman de Regt een driedelige workshop over evidence-based beslissingen en wetenschappelijk management binnen een diverse en grote organisatie als Defensie. Fundamentele vragen over wat wetenschap onderscheidt van meningen, wat evidence-based management inhoudt en wat de waarde en grenzen ervan zijn, werden niet alleen gesteld, maar ook beantwoord. Een praktische oefening om deelnemers te laten voelen wat het betekent om te beslissen op grond van een sterke intuïtie, maakte daarbij veel duidelijk.

Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Wim Dubbink is lid van de Commissie Ethiek van het ETZ. De Commissie Ethiek stimuleert het ethisch reflecteren op buitengewone zorg bij medewerkers van het ETZ. De commissie adviseert, bedenkt initiatieven, coacht, verzorgt ethiekscholing, en initieert moreel beraad op de afdelingen.

efteling.jpg

Efteling B.V.

Voor de Efteling organiseert TiLIA op verzoek ‘gesprekken met een professor’ of ‘gesprekken met een filosoof’ rondom thema’s als leiderschap, communicatie, en intuïtie in het kader van een persoonlijke Themadag, georganiseerd voor bijvoorbeeld de CFO of CMO. In een intieme (on campus) setting komen de onderwerpen aan bod vanuit onverwachte perspectieven. Normaal gesproken verborgen aspecten van  communicatief leiderschap en de rol van intuïtie komen aan het licht. Zulke reflectieve gesprekken blijken vaak een inspirerend effect te hebben.

In opdracht van PMM en het Minsiterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkt Roos Slegers aan een fictieve memorie van toelichting voor een wet op het sociaal domein. Op het moment zijn er verschillende wetten op het sociaal domein die elkaar bijten. Samen met twee co-auteurs van organisatieadvieskantoor WagenaarHoes, schrijft Roos een fictieve memorie om mensen aan het denken te zetten over een meer samenhangend beleid rond multiproblematiek. In het najaar van 2024 zal de fictieve memorie worden opgeleverd. 

Projecten en partners

Amarant

Willem van der Deijl-Kloeg is als extern adviseur lid van de Commissie Ethiek van Amarant. De Commissie Ethiek bespreekt ethische kwesties die spelen binnen de dagelijkse zorgpraktijk van Amarant, en organiseert morele beraden voor medewerkers die met ingewikkelde casussen zitten.

bottom of page