top of page

Over ons

Wij zijn academici werkzaam aan het departement Filosofie van Tilburg University. Filosofie is het zetten van vraagtekens bij vanzelfsprekendheden om tot een dieper inzicht te komen in de aard van de mens en de samenleving. Wij doen dat op zo'n manier dat ons denken relevant is voor het oplossen van lastige problemen en het vinden van nieuwe wegen in een steeds complexer wordende samenleving.

Foto DFI.jpg

Het filosofie departement van Tilburg Universiteit

Onze naam

Onze missie

Onze visie

'Tilia' is de Latijnse naam voor lindeboom. De lindeboom was van oudsher in veel dorpen en steden het ontmoetingspunt waaronder de inwoners gewichtige zaken met elkaar bespraken om belangrijke beslissingen te nemen.

Wij willen bijdragen aan een samenleving (op welke schaal dan ook) die een wereld nastreeft met minder fysiek en psychisch leed, met minder ontwrichtende problemen en met meer welzijn. Wij doen dat door op een vruchtbare manier ons filosofisch denken te vertalen voor iedereen die inziet dat beter denken en beter doen samenvallen.

Wij hebben geleerd dat beter denken en beter doen samenvallen. Wij begrijpen dat echt moreel handelen de wereld echt minder slecht maakt. En wij hebben gemerkt dat elk welwillend wederzijds informeren meer kansen biedt op zo'n betere wereld. Door met anderen ideeën uit te wisselen over kennis, kunde, en moreel karakter, wordt het steeds waarschijnlijker dat steeds meer mensen tot bloei komen.

bottom of page