top of page

Gerechtelijke Dwalingen

Vier avondbijeenkomsten in maart 2024

  • Begint 4 mrt. 2024
  • € 675
  • Tilburg University

Beschrijving

Forensische filosofie is een onderdeel van de kennisleer & wetenschapsfilosofie waarin kritisch nagedacht wordt over beweringen en argumenten van politiemensen, advocaten, het openbaar ministerie, misdaadjournalisten en rechters. Als deze mensen niet goed redeneren en onware beweringen voor waar houden, dan kan dat grote gevolgen hebben: verdachten kunnen ten onrechte als daders beschouwd worden en achter de tralies verdwijnen. Dat zulke verkeerde conclusies regelmatig voorkomen, blijkt wel uit het feit dat er gerechtelijke dwalingen zijn. In Nederland zit naar schatting 10% van de langgestraften onschuldig vast. Hoe kunnen we zulke gerechtelijke dwalingen voorkomen? Eén van de manieren is om de betrokken waarheidszoekers – zoals politiemensen, advocaten, misdaadjournalisten, officieren van justitie en rechters – goed te informeren over wat kennis is, hoe de menselijke kennisverwerving werkt en wat daarbij mis kan gaan. Waarheidszoekers moeten dus iets van epistemologie weten. Een belangrijk gegeven is dat de wetenschap onze beste manier is om kennis te verwerven. Dat houdt in dat het voor de betrokkenen in juridische processen van groot belang is om wetenschap van pseudowetenschap te onderscheiden: een pseudowetenschapper die beweert een expert witness te zijn, kunnen we bijvoorbeeld maar beter niet geloven. Waarheidszoekers moeten dus iets van wetenschapsfilosofie weten. Bent U een waarheidszoeker? Dan zijn deze vier bijeenkomsten over forensische filosofie voor U interessant en nuttig. Er zijn twee docenten die samen optreden: Dr. Herman de Regt en Dr. Hans Dooremalen De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Maart 2024. Voor meer informatie, klik op de knop "Mail voor alle details", en dan sturen wij u het programma.


Contactgegevens

  • Tilburg University, Warandelaan, Tilburg, Nederland

    herman.deregt@tilburguniversity.edu


Aankomende sessies

bottom of page