top of page

Verantwoorde digitalisering

Vier avondbijeenkomsten in najaar 2024

  • Afgelopen
  • € 675
  • Tilburg University

Beschrijving

Hoe kunnen we op een verantwoorde manier gebruik maken van de veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering? Bedrijven, overheden en andere organisaties kijken met veel interesse naar recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het wordt door nieuwe technologieën steeds makkelijker om complexe beslissingen (deels) te automatiseren. Tegelijkertijd confronteert de toenemende digitalisering ons met lastige maatschappelijke en ethische vraagstukken, onder andere op het gebied van privacy, gelijke behandeling en autonomie. Het is vaak moeilijk vast te stellen hoe geavanceerde algoritmes tot bepaalde beslissingen komen, waardoor het niet altijd duidelijk is wanneer een algoritme betrouwbaar is. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat algoritmes niet geheel objectief zijn. Sterker nog, algoritmes kunnen onder bepaalde voorwaarden groepen onterecht benadelen of zelfs buitensluiten. Ook de rol van grote techbedrijven in het ontwikkelen van deze algoritmes roept vragen op: hoe dragen zij bij aan onze beeldvorming omtrent de voor- en nadelen van nieuwe technologieën en is deze beeldvorming accuraat? Gezien de snel toenemende digitalisering, is het belangrijk om kritisch naar deze vraagstukken te kijken. We moeten onszelf afvragen of (en wanneer) het vertrouwen dat we in algoritmes plaatsen terecht is. Bovendien moeten we waakzaam zijn voor ongewenste effecten van nieuwe technologieën, die niet altijd op voorhand te voorspellen zijn. In een serie van vier interdisciplinaire bijeenkomsten bespreken we deze onderwerpen aan de hand van recente filosofische, economische en cultuurwetenschappelijke inzichten. Naast het vaststellen van problemen gaan we uiteraard ook op zoek naar oplossingen. Docenten: Dr. Roos Slegers en Dr. Barend de Rooij


Contactgegevens

  • Tilburg University, Warandelaan, Tilburg, Nederland

    herman.deregt@tilburguniversity.edu

bottom of page