top of page

Morele Dialoog in de Organisatie

Vier bijeenkomsten

  • Afgelopen
  • € 895
  • Tilburg University

Beschrijving

Langs alle kanten wordt benadrukt dat “integriteit” en een “goed moreel klimaat” cruciaal is voor een organisatie. In een integere organisatie blijven problemen minder lang in het verborgene, gedijen werknemers beter en voelen zij zich veilig, en worden ook betere besluiten genomen. Het is onomstreden dat het kunnen voeren van een morele dialoog cruciaal is voor een goed moreel klimaat. En hier beginnen meteen de moeilijkheden: het voeren van een goed moreel gesprek is een stuk ingewikkelder dan het lijkt. Deels heeft dat met de inhoud te maken: adequaat moreel spreken is een stuk ingewikkelder dan het lijkt. Soms denken mensen dat moreel spreken inhoudt, spreken over dilemma’s maar er zijn heel wat meer typen morele gesprekken mogelijk. Deels heeft dat te maken met techniek: hoe voer je nu precies een moreel gesprek dat niet vastloopt of juist uitwaaiert tot een gesprek van iedereen over alles? Deels heeft het ook te maken met de context: wie een moreel gesprek wil voeren moet zich beseffen dat we in een culturele context leven die het morele gesprek voortdurend frustreert. De cursus ‘morele dialoog in de organisatie’ is erop gericht mensen beter in staat te stellen morele dialogen in hun organisatie te voeren. De cursus is bedoeld voor professionals uit alle mogelijke typen organisaties. Kenmerkend voor de cursus – in vergelijking met andere gesprekstrainingen – is dat de cursus naar de praktijk gaat vanuit een filosofisch ethische verdiepingslag. We bespreken diverse typen morele gesprekken, we bieden formats aan voor de verschillende typen gesprekken, we oefenen met elk type gesprek, we bespreken gesprekstechnieken en onderzoeken wat morele oordeelsvorming nu precies inhoudt. Ook schetsen de culturele context waarbinnen tegenwoordig morele gesprekken moeten worden gevoerd. Kenmerkend voor deze culturele context is dat deze de mogelijkheid van een zinvol moreel gesprek telkens betwist. We bespreken hoe men in een gesprek hiermee kan omgaan. Morele Dialoog in Organisaties is een vierdaagse middag cursus. Er zijn twee docenten die soms samen optreden: Dr. Roos Slegers & Prof. Dr. Wim Dubbink De bijeenkomsten zullen plaatsvinden het najaar van 2024. De exacte data volgen spoedig. Voor meer informatie, klik op de knop "Mail voor alle details", en dan sturen wij u het programma.


Contactgegevens

  • Tilburg University, Warandelaan, Tilburg, Nederland

    herman.deregt@tilburguniversity.edu

bottom of page