top of page

Ethiek in Organisaties 1.0

Drie bijeenkomsten

  • Afgelopen
  • 495
  • Tilburg University

Beschrijving

De moderne samenleving is een organisatie-samenleving. Mensen komen van de wieg tot het graf andere mensen tegen, maar vrijwel altijd handelen die anderen in de context van een organisatie. De verloskundige werkt voor een verloskundigenpraktijk en de uitvaartbegeleider werkt voor een uitvaartverzorger. Ze opereren niet als zichzelf maar als iemand die een functie uitoefent. In een organisatie-samenleving leren mensen een onderscheid te maken tussen zichzelf “als mens” en de “rol” die ze innemen. Dit onderscheid wordt veelal gezien als kenmerkend voor de organisatie-samenleving. Veel filosofen reflecteerden op dit bijzondere aspect. Zeker wanneer deze reflectie vanuit moreel oogpunt is ingestoken, is de toon veelal kritisch. De organisatie-samenleving kent moreel veel zwaktes en staat aan grote risico’s en gevaren bloot. Veel filosofen zien “Auschwitz” daarom als een dramatisch maar natuurlijk gevolg van de gevaren waaraan de organisatie-samenleving zichzelf blootstelt. In de cursus ‘ethiek en organisaties” besteden we aandacht aan fundamentele reflecties op de aard van de moderne samenleving en vertalen we deze reflecties naar de hedendaagse organisatie praktijk. We gaan in op zaken als compartimentalisatie, rol reductie en de many hand problematiek. Maar we openen ook het perspectief naar mogelijkheden om via het organiseren van een moreel klimaat de risico’s en de gevaren het hoofd te bieden. Ethiek in organisaties 1.0 is een driedaagse middag cursus. Er zijn twee docenten die soms samen optreden: Dr. Roos Slegers Prof. Dr. Wim Dubbink De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in november 2023. Voor meer informatie, klik op de knop "Mail voor alle details", en dan sturen wij u het programma.


Contactgegevens

  • Tilburg University, Warandelaan, Tilburg, Nederland

    herman.deregt@tilburguniversity.edu

bottom of page