top of page

Studiemiddag nieuw examenthema filosofie

Onderwerp: De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap


Het nieuwe eindexamenthema voor filosofie op het VWO – de vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap - staat vanaf komend schooljaar (2023-2024) op de planning. Voor ons als filosofiedocenten dus weer werk aan de winkel om onszelf bekend te maken met alle binnen het thema te bestuderen (nieuwe) kwesties, auteurs en standpunten. Tijdens deze studiemiddag helpen we je op weg met een aantal denkers en ideeën die relatief nieuw zijn in de ‘canon’ van het schoolvak filosofie.


De middag begint met een inleiding waarin we de structuur van het nieuwe thema (en bijbehorende boek van Poortier, Myin en Verbeek) kort uiteenzetten. Daarna volgen drie sessies van 45 minuten waarin onze sprekers je wegwijs maken in het denken van enkele auteurs die binnen het eindexamenthema aan bod komen en waar je waarschijnlijk nog niet zo bekend mee bent. We zien je graag op 8 juni!


13.15-13.30 inloop met koffie


13.30-14.00 inleiding

dr. Tjeerd van de Laar: De kaart en het gebied


14.10-14.55 sessie 1

dr. Barend de Rooij: Frantz Fanon en Miriam Rasch


PAUZE


15.10-15.55 sessie 2

dr. Max van der Heijden: Timothy Morton en Donna Haraway


PAUZE


16.10-16.55 sessie 3

dr. Herman de Regt: George Lakoff and Mark Johnson


BORREL


Datum en locatie: 8 juni, 13.15-17.30 uur op de campus van Tilburg University


Deelnamekosten: 150 euro, inclusief koffie, thee en borrel.


Inschrijven kan middels het volgende formulier.


Docenten: Barend de Rooij, Max van der Heijden, Herman de Regt en Tjeerd van de Laar


Deze middag is een samenwerking van TiCeLS & TiLIA


Comments


bottom of page