top of page

Nieuwe opdracht voor Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM)

Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM) helpt professionals van gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties maatwerk te bieden bij vastgelopen multiproblematiek. In opdracht van PMM en het Minsiterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkt dr. Roos Slegers aan een fictieve memorie van toelichting voor een wet op het sociaal domein. Op het moment zijn er verschillende wetten op het sociaal domein die elkaar bijten. Samen met twee co-auteurs van organisatieadvieskantoor WagenaarHoes, schrijft Roos een fictieve memorie om mensen aan het denken te zetten over een meer samenhangend beleid rond multiproblematiek. In het najaar van 2024 zal de fictieve memorie worden opgeleverd. Comments


bottom of page