top of page

Dag van de Filosofie 2023

De Dag van de Filosofie is een dag vol prikkelende lezingen en gesprekken. In Tilburg wordt dit evenement sinds 2003 jaarlijks georganiseerd. Het departement werkt daarbij samen met en ontvangt financiële steun van diverse andere partijen. De Dag van de Filosofie sluit aan bij de landelijke Maand van de Filosofie.


Op 15 april vond de Dag van de Filosofie plaats in Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg. Verschillende academici van het departement filosofie gaven lezingen rondom het thema ‘Weerloos en Waardevol’. Tevens presenteerde schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra haar nieuwe essay over de waarde van de ruimte. Tinneke Beeckman, columniste bij de Standaard en winnares van de Hypatia prijs in 2022, gaf een kritische reflectie op het idee van vrijheid als hoogste waarde. Daarnaast reageerde een aantal lokale kunstenaar-filosofen op het thema in de vorm van een expositie.bottom of page