top of page

The Digital Society

De digitale samenleving heeft geleid tot een paradigmaverschuiving in de manier waarop we communiceren, informatie verzamelen en delen, en ons leven leiden. Dit heeft grote implicaties voor de manier waarop we onze relaties met elkaar en met de wereld om ons heen begrijpen. Vanuit een filosofisch perspectief roept de digitale samenleving vragen op over privacy, autonomie, identiteit, waarheid en de aard van menselijke interactie. Hoe verhouden onze digitale identiteiten zich tot onze offline identiteiten? Hoe beïnvloedt de mogelijkheid om informatie te creëren en te verspreiden de waarheid? En welke rol spelen technologiebedrijven in de vormgeving van onze digitale levens? Deze en andere vragen vereisen diepgaande reflectie en ethische overwegingen om te zorgen dat onze digitale samenleving een gezonde en rechtvaardige plek blijft. TiLIA biedt relevante expertise aan op dit gebied.

bottom of page